• tlmočenie: čínsky jazyk - slovenský, anglický, nemecký jazyk a opačne
  • preklady: čínsky jazyk - slovenský, anglický, nemecký jazyk a opačne
  • sprostredkovanie kontaktov pre firmy zo štátov EU a ČĽR
  • sprostredkovanie obchodu, najmä SR a ČĽR
  • vyhľadávanie a poskytovanie informácií
  • poriadanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií súvisiacich s Ćínou
  • manažérska činnosť pre firmy spolupracujúce s ČĽR
  • poradenská činnosť pre oblasť ČĽR
  • veľko a maloobchod s čínskymi komoditami